Extra dienstverlening voor kwetsbare groepen

Als sociale onderneming geloven wij in mensen en in een evenwichtige maatschappij. We herinvesteren ons rendement onder anderen in projecten om mensen die het zonder steun niet redden op de arbeidsmarkt nóg beter te kunnen begeleiden naar een volwaardige baan. Om ook de kwetsbaarste groepen binnen de Participatiewet toe te kunnen leiden naar loonvormend werk, bieden we hen de komende twee jaar extra dienstverlening.

Door Caroline van den Elsen

Kwetsbare doelgroepen binnen de Participatiewet
Mensen die zich op de grens begeven van zorg naar (beschut) werk, kwetsbare jongeren en vergunninghouders en anderstalige laaggeletterden kunnen nog onvoldoende profiteren van de huidige gunstige arbeidsmarkt. Omdat er bijvoorbeeld twijfels zijn over hun arbeidsvermogen of omdat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Hierdoor kunnen zij de stap naar loonvormend werk niet direct zetten. Voor deze drie groepen introduceren we uitgebreide voortrajecten, extra begeleiding, om zo de aansluiting op de arbeidsmarkt ook voor hen mogelijk te maken.

Nieuwe arrangementen
Binnen IBN is alles erop gericht om talenten optimaal te ontwikkelen, zodat mensen kunnen uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Als uitstroom een brug te ver is, hebben we de mogelijkheid hen een werkplek te bieden binnen een van de IBN-bedrijven. Binnen onze organisatie bieden we een intensieve begeleiding, op de persoon gericht. In combinatie met de variëteit en het volume in werkplekken bij en via IBN, biedt dit mensen met een arbeidsbeperking meer kansen op een volwaardig arbeidscontract. Bij onze werkleerlijnen voor kansrijke beroepen, die op de praktijk gericht zijn, worden zelfs baangaranties afgegeven. De nieuwe, extra arrangementen zijn een aanvulling op al deze bestaande toeleidingstrajecten, om zo ook de meest kwetsbare groepen meer perspectief te kunnen bieden.

IBN is er voor een brede groep
Waarom we in die extra dienstverlening investeren? Omdat het past bij onze missie: mensen die het zonder onze steun niet redden op de arbeidsmarkt extra kansen bieden. Wij geloven erin dat ook de meest kwetsbare mensen door extra begeleiding de stap naar loonvormend werk wel kunnen maken. Als het dan lukt om iemand die we voorheen moesten teleurstellen, wel te begeleiden naar volwaardig werk – soms zelfs een brug te slaan tussen zorg en werk – voelt dat heel goed. Bij jongeren is de impact misschien nog wel het grootst. Op school is het allemaal mislukt, waardoor iemand onzeker is geworden en enorm slecht in z’n vel zit. Als je zo’n jongere – die nog een heel leven voor zich heeft – weer vertrouwen kunt geven in de toekomst, vind ik dat zo mooi. Het heeft niet alleen een positieve impact op de betreffende persoon, maar op het hele gezin. We krijgen vaak reacties van ouders: je ziet ‘m groeien, geweldig wat het effect is, ook thuis.

Successen motiveren ons
Kwetsbare jongeren, maar ook ouderen, de anderstaligen en vergunninghouders: we zien ze opbloeien als ze in de praktijk successen ervaren. De stap naar ‘buiten’ is niet voor iedereen weggelegd, maar er zijn al hele mooie resultaten geboekt. En die motiveren ons dan weer om hier steeds verder in te gaan.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Door op ‘reactie plaatsen’ te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van uw reactie bij het blog met uw naam. Uw e-mailadres wordt in het cms (WordPress) bewaard zodat IBN eventueel contact me u zou kunnen opnemen. Wilt u meer weten over wat we met uw gegevens doen? Lees dan onze privacyverklaring.