Focus op overeenkomsten: wat verbindt ons?

Overig

Mensen die dezelfde taal spreken, trekken naar elkaar toe. Dat is menselijk, het voelt veilig en vertrouwd. Ga maar na, wat doe jij als je in een ander land bent en je hoort iemand Nederlands praten? Taal is in dit geval de overeenkomst. Maar welke overeenkomsten zijn er tussen mensen die niet dezelfde moedertaal hebben? In de praktijk blijkt dat het niet vanzelf gaat om dit samen te ontdekken. Daarom hebben wij een toolbox ontwikkeld om medewerkers meer met elkaar in contact te brengen, ongeacht de moedertaal. Een sterke(re) verbinding tussen medewerkers zorgt voor meer werkplezier, meer onderling contact en een verhoogde productiviteit.

Door Daan Coenen, Trainer basisvaardigheden, Projectleider Anderstaligen

Lees meer

Taalles voor nieuwkomers: met kleine stapjes grote stappen zetten

Overig

Als docent NT2 geef ik bij IBN taallessen aan laag- en ongeschoolden uit andere landen. Zij volgen de Zelfredzaamheidsroute (Z-route) en zijn tweeënhalf jaar bij ons op les. Sommigen kunnen in hun eigen taal niet lezen en schrijven en moeten hier Nederlands leren. Maar ook al zijn mensen nog niet talig, ze kunnen best bij werkgevers aan de slag. Ondertussen krijgen ze gewoon nog taalles.

Door Miriam Egas, taaldocent NT2 bij IBN

Lees meer

Laat jongeren meedoen

Overig

Jongeren met een arbeidsbeperking werken minder en op een lager niveau dan ze willen en kunnen. Dit komt doordat er steeds minder zicht is op hun situatie, de belemmeringen en hun kansen. Vooral voor jongeren boven de 18 jaar voor wie de leerplicht vervalt, mist er een aanpak. Er is geen ondersteuning beschikbaar, terwijl deze jongeren hard nodig zijn op de arbeidsmarkt. Door ingewikkelde wet- en regelgeving zijn ze niet goed in beeld, ze passen niet in het systeem.

Door Maarten Gielen, Directeur IBN

Lees meer

Cultuurverschillen overbruggen: het biedt kansen voor jouw organisatie

Overig

In mijn werk als trajectregisseur begeleid ik mensen met verschillende achtergronden en allerlei verschillende culturen naar werk. Wat ik zie in de praktijk is dat werkgevers terughoudend zijn als het gaat om statushouders. En dat is jammer, want sta je open voor mensen met een andere cultuur dan levert dat kansen op. Niet alleen voor de nieuwkomers maar ook voor jouw organisatie.

Door Edgar Glaudemans, trajectregisseur bij IBN

Lees meer

DOEGOODS is ECHT duurzaam en inclusief!

Overig

Door de toenemende ‘groene’ vraag zijn er bedrijven die zich duurzamer voordoen dan ze in werkelijkheid zijn, ze doen aan wat ‘greenwashing’ wordt genoemd. Om echt duurzaam te zijn moet je echter aan veel voorwaarden voldoen, het houdt nogal wat in. Gelukkig zijn er steeds meer partijen die stappen zetten om inclusiever en duurzamer te ondernemen. Maar wat betekent dat nou eigenlijk precies? Om dit beter uit te leggen heb ik bewijs verzameld om aan te tonen dat DOEGOODS in ieder geval écht duurzaam is. We hebben heel hard gewerkt voor dit predicaat.

Door Saskia van Schijndel, Manager DOEGOODS

Lees meer

Bij Opvius hebben wij toverdrank voor werkgeluk

Overig

Ken je de toverdrank van Asterix en Obelix, die onoverwinnelijk maakt? Bij Opvius hebben wij ook zo’n magische toverdrank! Maar net zoals de druïde Panoramix flink aan de slag moet om van de maretak die hij met zijn gouden snoeimes heeft gesneden de befaamde toverdrank te brouwen, is het essentieel dat werkgevers en werknemers in beweging komen om profijt te hebben van onze unieke mix: een breed dienstenportfolio waarmee wij duurzame oplossingen kunnen bieden voor meer werkgeluk.

Door Paul van den Pol, Algemeen directeur

Lees meer

Welke impact maak jij op een mensenleven?

Overig

Door Corina Kersten

Misschien herken je het wel: je hebt een probleem, bijvoorbeeld met je telefoonabonnement, en belt de klantenservice. Je krijgt als reactie: ‘nee, daar kunnen wij echt niks aan doen’. Je voelt je niet serieus genomen, het antwoord kwam te snel. Je belt later nog een keer en hé, een collega gaat het probleem meteen voor je oplossen :-). Dit voorbeeld toont aan dat je in sommige situaties enorm afhankelijk bent van degene die je toevallig treft. Zo is dat ook voor mensen die maar al te graag willen re-integreren. Met het gróte verschil dat het bij deze mensen wel gaat om hun toekomst!

Lees meer

Investeer in de ontwikkeling van jongeren: ze zijn de toekomst!

Overig

Jongeren maximaal laten ontwikkelen in hun werk op een manier die hen aanspreekt, daar ben ik altijd in geïnteresseerd geweest. In ons familiebedrijf Vebego werken we ook veel met jongeren die aan het begin van hun werkzame leven begeleiding nodig hebben. Als je kijkt naar IBN dan hebben zij heel goed begrepen dat de jeugd de toekomst heeft. Hun projecten en acties om jongeren aan zich te binden werpen hun vruchten af. Dat vind ik een mooie ontwikkeling, ik ben trots op IBN dat ze hier strategisch op inzetten.

Door Ton Goedmakers, lid Raad van Commissarissen bij IBN

Lees meer

Een volwaardig loon voor volwaardig werk: logisch toch?

Overig

Naast onze missie mensen te ontwikkelen naar werk en de visie dat ‘iedereen doet mee’ het nieuwe normaal is, hebben we bij IBN drie kernwaarden: ondernemend, verbindend en volwaardig. We pakken kansen, geloven erin dat we samen verder komen en dat iedereen talent heeft dat benut kan worden. Bij echt werk hoort een eerlijke beloning, is onze overtuiging. Maar op dit punt gaat het momenteel gigantisch mis. Als directie zitten we klem, daarom steunen wij onze medewerkers die willen deelnemen aan de landelijke actiedag op 7 juni in Utrecht.

Lees meer

Leren door te doén: een nieuwe groep medewerkers met mbo-praktijkverklaring staat voor je klaar!

Overig

Eén van de pijlers van IBN is dat we onze medewerkers een vak willen leren. Zonder dat we ons daar eigenlijk zo bewust van waren, staan we inmiddels bekend om onze werkleerlijnen en praktijkverklaringen. Als Erkend Leerbedrijf werken we samen met het Koning Willem I College en Yuverta. Zij geven mbo-praktijkverklaringen uit aan mensen die via IBN een werkleertraject volgen. Hiermee kunnen onze medewerkers toekomstige werkgevers laten zien welke vaardigheden ze beheersen.

Door Monique van der Velden

Lees meer

Wat hebben jongeren nodig om goed te landen op de arbeidsmarkt? Bezoek het Open Space event!

Overig

Voor de jeugd zijn het geen eenvoudige tijden, ze ervaren de maatschappij als ingewikkeld. Het aantal jongeren dat geen scholing volgt of geen baan heeft, is dan ook flink toegenomen. Maar de jeugd verdient een mooie toekomst en daarom willen wij bij IBN een goede aansluiting krijgen bij hun leefwereld. Op het Open Space event gaan we met jongeren in gesprek en met iedereen die over hun leefwereld kan meepraten. Zo willen we een reëel beeld krijgen van wat zij nodig hebben om goed te landen op de arbeidsmarkt.

Lees meer

IBN en bibliotheekorganisaties samen al tien jaar gericht op ontwikkeling

Overig

Tien jaar geleden startten we met drie bibliotheekorganisaties in de regio de samenwerking met IBN voor de aanpak van laaggeletterdheid. Tegenwoordig noemen we dit liever het ontwikkelen van basisvaardigheden. Niemand vindt het fijn om het stempel laaggeletterd te krijgen, het heeft een negatieve lading. Bovendien is het door de jaren heen breder geworden, zijn rekenen en digitale vaardigheden eraan toegevoegd. Als bedrijven hun medewerkers ondersteunen in de basisvaardigheden, heeft dat een positief effect op de productiviteit. Dus wat houd jou nog tegen?

Door Yvonne de Groot, bibliothecaris

Lees meer

Wij wensen jou een rijker 2023!

Overig

Iedereen doet mee: een belangrijk ideaal van IBN, waar we al jarenlang naar streven. Wat in de verre geschiedenis zijn oorsprong vond in liefdadigheid, is inmiddels uitgegroeid tot een sociale onderneming waar we best een beetje trots op zijn. Voor het bereiken van onze idealen zijn echter steeds minder middelen beschikbaar. En dat wringt…

Door Maarten Gielen

Lees meer

‘Inclusie moet niet bijzonder zijn’

Zoals ik ernaar kijk, snijdt het mes bij inclusief werkgeverschap aan twee kanten. Mensen die extra ondersteuning nodig hebben naar werk zijn gelukkiger, omdat ze mee kunnen doen in de maatschappij. En voor werkgevers is het een oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt. IBN kan organisaties helpen inclusiever te worden. Want er zijn meer mogelijkheden dan je in eerste instantie denkt.

Door Andeline Bekkers

Lees meer

”Strategie IBN: mensgericht en wendbaar”

Overig

IBN is mensgericht maar ook ondernemend en financieel gezond, een combinatie om trots op te zijn. De komende jaren staat deze sociale onderneming echter voor interessante uitdagingen om dit te behouden. Als strateeg – werkzaam bij Jester Strategy in Amersfoort – streef ik ernaar om, samen met IBN, tot een strategisch plan te komen dat hieraan bijdraagt en IBN klaarmaakt voor de toekomst.

Door Agnes Wassenaar

Lees meer

Werkgeluk: ik gun het iedereen!

Overig

Door Marcel van Drunen

Mij wordt wel eens gevraagd: werk jij nog steeds bij IBN? Jazeker! En na ruim 20 jaar nog steeds met héél veel plezier. Binnen IBN heb ik de mogelijkheid gekregen om mezelf te blijven ontwikkelen en vanuit verschillende functies een bijdrage te leveren aan de missie van IBN: mensen die het, om wat voor reden dan ook, op eigen kracht niet redden, aan werk te helpen. Zodat iedereen mee kan doen! Want werk maakt mensen gelukkig, en dat maakt ons werk belangrijk.

Lees meer

Inzetten onbenut talent dé oplossing voor overspannen arbeidsmarkt

Overig

Door Wil-Jan Stommels

Op deze plek schreef ik vijf jaar geleden al over impactmanagement: de beleefde waarden van werk, die niet (altijd) in geld zijn uit te drukken. Het is nog steeds een actueel thema, dat alleen maar breder wordt. Als financieel directeur ben ik geneigd deze zachte baten toch om te zetten in euro’s. Er worden dan weliswaar miljoenen genoemd die de overheid zou moeten vrijmaken voor de sociale ontwikkelbedrijven, maar dat geld wordt grotendeels terugverdiend. Het is daarom een hele goede investering, vooral nu de arbeidsmarkt zo overspannen is.

Lees meer

‘IBN vooruitstrevend in duurzame inzetbaarheid’

Overig

Door Jeroen Walraven

In april 2019 werd ik toezichthouder bij de Raad van Commissarissen (RvC) van IBN. Sinds 2 februari jl. heb ik het voorzitterschap overgenomen. In Nederland is IBN echt een voorbeeld, het is een van de meest vooruitstrevende sociale ondernemingen in de branche. IBN heeft goede relaties met de aandeelhouders, de zes gemeenten in het noordoosten van Noord Brabant. Maar ook met het bedrijfsleven en de eigen medewerkers. Wat de instroom van nieuwe medewerkers betreft staat IBN echter voor een grote uitdaging.

Lees meer

Hoezo gelijke kansen op werk?

Overig

Door Maarten Gielen

De arbeidsmarkt is krap. Dat merkt iedereen. Ook bij IBN heeft dit veel impact. Ondanks het nieuwe partnership met de gemeenten is er sprake van onvoldoende instroom van nieuwe medewerkers. Dit komt mede doordat de economische situatie anders is dan vooraf was verwacht. Het is een enorme uitdaging om de mogelijkheden van IBN betaalbaar te houden en dat baart mij zorgen. Ook andere regio’s worstelen met dit probleem.

Lees meer
Werken na kanker

Weer aan de slag na kanker

Overig

Door Corina Kersten

Werkgevers zitten met hun handen in het haar: er is een tekort aan goede medewerkers. Toch zitten er 1 miljoen mensen thuis die graag willen en kunnen werken, onbenut arbeidspotentieel. Onder hen mensen die genezen zijn van kanker. Als ze weer vooruit durven kijken, lukt het vaak toch niet om aan werk te komen. Dit kan te maken hebben met onwetendheid van werkgevers en misschien ook met de onzekerheid van werkzoekenden. Ik ben ervan overtuigd dat hier verandering in gebracht kan worden, dus heb die handschoen opgepakt.

Lees meer

‘Blijf jezelf ontwikkelen voor meer werkgeluk’

Overig

Door Anita Maassen, trainee Raad van Commissarissen bij IBN

Na mijn studies economie en personeelswetenschappen ben ik het personeelsvak altijd trouw gebleven. Wat ik hoog in het vaandel heb, is (persoonlijke) ontwikkeling. Ik raad iedereen aan minstens een keer per jaar na te denken over waar je nu staat en waar je naartoe wilt. Dan moet ik dat zelf natuurlijk ook doen. Het heeft me gebracht waar ik nu ben, een nieuwe baan bij een commercieel productiebedrijf en een traineeship bij de Raad van Commissarissen (RvC) van IBN, een sociaal ontwikkelbedrijf pur sang. Hoe uitdagend is dat!

Lees meer