Lukt het jou wel met blanco puzzelstukjes?

Veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt sluiten om verschillende redenen niet aan bij de behoefte van werkgevers. Kwetsbare jongeren, 55-plussers, langdurig werkzoekenden, mensen met een (licht) verstandelijke of lichamelijke beperking, met een leerachterstand of psychisch kwetsbare mensen. Mensen die met een overzicht van hun talenten, oftewel vaardigheidspaspoort, wellicht prima uit de voeten zouden kunnen bij een werkgever.

Hierdoor zou een duurzame plaatsing een logisch gevolg kunnen zijn. Het is niet een kwestie van harder duwend de arbeidsmarkt in maar slimmer. Zie het als puzzelen: eerst kijken naar de vorm en de kleurtjes en dan de juiste stukjes bij elkaar leggen.

Vaardigheidspaspoort
Door hier met betrokkenen over te praten, ben ik er steeds meer in gaan geloven dat een vaardigheidspaspoort weleens een hele goede oplossing zou kunnen zijn voor het realiseren van duurzame inzetbaarheid. Als men niet precies weet waarin de beperkingen zich uiten, duurt het vaak langer voordat het op de werkplek allemaal soepel verloopt. Wordt hier vanaf het begin meer aandacht aan besteed, dan zit de juiste persoon veel eerder op de juiste plek en kan van daaruit gewerkt worden aan verdere ontwikkeling. Er wordt dan rekening gehouden met de omstandigheden die maken dat de talenten van de medewerker optimaal benut worden.

Talenten opsporen
Als nieuwe medewerkers zich bij ons aanmelden, is er een mogelijkheid dat ze een aantal uitgebreide vaardigheids- en fysieke testen in ons eigen testcentrum ondergaan. Hier worden hun talenten opgespoord om zo een optimale aansluiting te kunnen maken met onze eigen productieprocessen. De uitkomsten hiervan zijn met een toelichting van een arbeidsonderzoeker uitstekend bruikbaar voor het vaardigheidspaspoort. Het eerste vaardigheidspaspoort is inmiddels een feit. Door het enthousiasme van de ouders van deze kwetsbare jongere hebben we besloten hier zeker een vervolg aan te geven.

Een betere start
Doordat in het vaardigheidspaspoort duidelijk staat aangegeven wat iemand (nog) wel kan en met welke beperkingen men rekening dient te houden, krijgt een werkgever vanaf het begin een duidelijk beeld. De communicatie wordt hiermee bevorderd en de keuze om iemand aan te stellen wordt bewuster gemaakt. Dat betekent voor zowel de werkgever als werknemer een betere start.

Lijkt jou dit ook een effectievere aanpak dan de gegevens van potentiële medewerkers in een kaartenbak stoppen? Bel (0413 334455) of mail me dan. Dan gaan we ons samen hard maken voor gekleurde puzzelstukjes.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Door op ‘reactie plaatsen’ te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van uw reactie bij het blog met uw naam. Uw e-mailadres wordt in het cms (WordPress) bewaard zodat IBN eventueel contact me u zou kunnen opnemen. Wilt u meer weten over wat we met uw gegevens doen? Lees dan onze privacyverklaring.