Global IBN-goals: zichtbare, tastbare en meetbare impact

Overig

IBN wil haar maatschappelijke impact bewijzen. Het uitgangspunt bij IBN is dat iedereen meedoet, ook mensen met een arbeidsbeperking. Een krachtig uitgangspunt, zeker als je bedenkt dat dit weliswaar een van de zogenoemde global goals van de Verenigde Naties is, maar dat IBN andere global goals heeft omarmd. Waarom? Omdat ze het als heel normaal beschouwt dat in onze moderne maatschappij iedereen participeert. Ze streven andere global goals na, onder meer de global goal over opleiden en ontwikkelen.

Door Annette van Waning: director/founder Cairos bv – bureau voor purpose, impact & sustainability vraagstukken

Impactprogramma
Om het sociale rendement van IBN goed in beeld te krijgen, gaan we aan de slag met een impactprogramma. Daarvoor ben ik eerst in gesprek gegaan met het directieteam om samen de missie en strategie scherp te stellen en de stakeholders duidelijk te krijgen. Om vervolgens te bepalen waar de verbinding zit met de duurzame, strategische doelen van de Verenigde Naties, de global goals, Sustainability Development Goals, oftewel SDG’s. Deze zeventien SDG’s zijn in 2015 gedefinieerd.

Sustainability Development Goals
Tijdens de sessies die we samen hebben gehad, heeft IBN gekozen voor vier goals. SDG nummer drie, gericht op geluk, gezondheid, vitaliteit en welbevinden. Nummer vier gaat over opleiden en ontwikkelen. Nummer acht, over eerlijk werken en economische groei. En nummer zeventien: samenwerken met partners om de sociale doelen te bereiken. IBN heeft dus niet gekozen voor de SDG die gaat over het verminderen van ongelijkheid, terwijl de slogan die ze hanteren, ‘Iedereen doet mee is het nieuwe normaal’, hier wel op doelt. Door de ambitieuze keuze hier niet voor te gaan, realiseerde ik me dat IBN eigenlijk al een paar stappen verder is. Ze zeggen: wij zijn een gewoon bedrijf. Dat hier mensen werken die een steuntje in de rug nodig hebben, vinden wij oké. Finance en impact gaan bij IBN hand in hand, om zo bij te kunnen dragen aan hogere doelen, zoals welzijn en geluk van medewerkers. En dat is een heel vooruitstrevende visie!

Combineren van methodieken
Over het algemeen kunnen we ervan uitgaan dat iemand met een arbeidsbeperking door te werken en participeren zelfstandiger, gelukkiger en autonomer wordt. Vele onderzoeken tonen aan dat dit zo is, maar wat betekent werk nu eigenlijk precies voor medewerkers van IBN en wat is de impact van samenwerken met IBN voor klanten en toeleiders? Het programma is erop gericht hier antwoord op te krijgen. Dat doen we door het combineren van methodieken. Vragenlijsten waarbij goed wordt gekeken naar de vraagstelling: eenduidig en voor íedereen te begrijpen. Vervolgens gaan we over de uitslag in gesprek, om te monitoren wat mensen daadwerkelijk beweegt. De kracht zit in deze combinatie, waardoor je vervolgens kunt bijsturen en mogelijk zelfs andere strategische keuzes kunt of moet maken.

Leren en verbeteren
Met de uitkomsten kun je een interventie opzetten van waaruit je kunt leren en verbeteren. Het is hierbij heel belangrijk volgend jaar weer precies dezelfde vragen te stellen en wederom gesprekken te voeren. Alleen dan kun je ontdekken op welke factoren precies de verbeterpunten zitten en voorkomen dat je met hagel gaat schieten op een olifant.

Impact bewijzen
Nadenken over en werken aan maatschappelijke impact is een proces waarvan de stappen op de juiste manier genomen moeten worden. Natuurlijk, we willen vooruit maar op deze reis is het soms nodig een omweg of zijweg te nemen om het doel te bereiken. We gaan met elkaar naar Rome, maar hoe we er komen maakt niet zoveel uit. Wat vaststaat is dát we er komen: de stip op de horizon. Er is draagvlak en commitment binnen IBN. We gaan er samen voor zorgen dat het maatschappelijk rendement zichtbaar, tastbaar en meetbaar wordt. Zodat IBN werkelijk een statement kan maken en haar maatschappelijke impact ook écht kan bewijzen!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Door op ‘reactie plaatsen’ te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van uw reactie bij het blog met uw naam. Uw e-mailadres wordt in het cms (WordPress) bewaard zodat IBN eventueel contact me u zou kunnen opnemen. Wilt u meer weten over wat we met uw gegevens doen? Lees dan onze privacyverklaring.