Hoezo gelijke kansen op werk?

Overig

Door Maarten Gielen

De arbeidsmarkt is krap. Dat merkt iedereen. Ook bij IBN heeft dit veel impact. Ondanks het nieuwe partnership met de gemeenten is er sprake van onvoldoende instroom van nieuwe medewerkers. Dit komt mede doordat de economische situatie anders is dan vooraf was verwacht. Het is een enorme uitdaging om de mogelijkheden van IBN betaalbaar te houden en dat baart mij zorgen. Ook andere regio’s worstelen met dit probleem.

Sinds het afsluiten van de Wet sociale werkvoorziening verloopt de begeleiding en ondersteuning van mensen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het vinden van een baan via de Participatiewet. De instroom in de Participatiewet is sterk verminderd en de financiering via de Participatiewet is fors lager dan die van de Wet sociale werkvoorziening. Doordat de uitstroom een stuk hoger is, erodeert de noodzakelijke infrastructuur van de sociale ontwikkelbedrijven in een zeer zorgelijk tempo.

Nog steeds veel mensen buitenspel
Er zijn in het afgelopen jaar meer mensen die extra begeleiding nodig hebben aan het werk gegaan bij het reguliere bedrijfsleven en ook via de gemeenten. Dat is natuurlijk goed nieuws. Maar er zijn ook nog veel langdurig werklozen die door de complexe regelgeving niet aan het werk kunnen komen. Tegelijkertijd lukt het slechts 12% van de werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten, terwijl 60% van de werkgevers aangeeft daar wel toe bereid te zijn.

Landelijke oproep tot forse hersteloperatie
Als we in staat willen blijven ook op langere termijn werk te bieden aan iedereen, zullen we nu in actie moeten komen. Landelijk gezien vormt niet alleen de erosie van de infrastructuur van sociale ontwikkelbedrijven een probleem, ook de decentralisatie van beleid zorgt voor grote verschillen in de wijze waarop inwoners worden geholpen. In Nederland streven we naar gelijke kansen voor iedereen, maar nu blijkt dat je woonplaats bepalend is of en hoe je geholpen wordt bij het vinden van een baan.

Brandbrief naar Den Haag
Vanuit de samenwerkende partijen uit Brabant, waaronder IBN, is er een brandbrief verstuurd naar het nieuwe kabinet. De boodschap: Rijk: kijk, zie en pak eindelijk de regie! Maak het niet moeilijker dan dat nodig is, geef met heldere kaders tenminste invulling aan het volgende:

– Zorg voor voldoende middelen die gekoppeld zijn aan de daadwerkelijke uitgaven.
– Houd gemeenten aan invulling van een minimaal aantal gesubsidieerde plekken.
– Geef met spoed uitvoering aan de initiatiefnota van de Tweede Kamerleden Van Dijk en Peters om de rol van de sociaal ontwikkelbedrijven te versterken.

Als deze punten op korte termijn door het nieuwe kabinet worden ingevuld, hebben we nog een kans om een landelijk dekkende infrastructuur met alle kennis en kunde te behouden.

Nog meer initiatieven
Iedereen, van links tot rechts, is het erover eens dat het anders moet, maar ondertussen tikt de klok door… Deze brandbrief is de eerste actie, er volgen nog meer initiatieven vanuit de gezamenlijke Brabantse partijen. Ik hoop van harte dat de ogen in Den Haag op tijd geopend worden. Voor mensen die extra hulp nodig hebben op de arbeidsmarkt is dat cruciaal.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Door op ‘reactie plaatsen’ te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van uw reactie bij het blog met uw naam. Uw e-mailadres wordt in het cms (WordPress) bewaard zodat IBN eventueel contact me u zou kunnen opnemen. Wilt u meer weten over wat we met uw gegevens doen? Lees dan onze privacyverklaring.