Voordelen 55+ medewerker

De vergrijzing slaat toe. Hoe creatief ga jij daarmee om?

Overig

Steeds meer organisaties krijgen ermee te maken: vergrijzing van het personeelsbestand. Soms worden mensen als ze ouder worden verminderd inzetbaar; medewerkers bij wie door zwaar werk slijtageklachten zijn ontstaan bijvoorbeeld. Het is dan niet altijd mogelijk ander werk aan te bieden binnen de eigen organisatie. Door dit niet als een probleem maar als uitdaging te zien en creatief te denken, kom je vaak tot verrassende oplossingen.

Goed werkgeverschap
Vanuit goed werkgeverschap is het van belang een passende werkplek te bieden, zodat de medewerker op een gezonde manier zijn of haar pensioen kan halen. Maar wat als zo’n passende werkplek er simpelweg niet is?

Focus op wat wel kan
Al jaren begeleiden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk in het reguliere bedrijfsleven. Hierbij ligt de focus op de mogelijkheden van medewerkers en op de manier waarop zij weer inzetbaar zijn voor werk. Dat kan bijvoorbeeld door een andere werkwijze, een andere werkplek of werkplekaanpassingen. Een voorbeeld: een magazijnmedewerker die jarenlang fysiek zware arbeid verrichtte in grote, onverwarmde hallen wordt orderpicker in een verwarmd magazijn van een ander bedrijf. De detacheringsconstructie die IBN hiervoor heeft ontwikkeld, is vernieuwend. De medewerker blijft in dienst van het ene bedrijf en wordt gedetacheerd bij het andere bedrijf. De nieuwe baan past bij de mogelijkheden, kwaliteiten en competenties van de werknemer. Niet alleen kan de werknemer weer volledig meedraaien in het arbeidsproces, hij behoudt ook zijn rechten en plichten voor wat betreft bijvoorbeeld pensioenopbouw. Binnen ons netwerk van 750 regionale bedrijven vinden we bijna altijd een oplossing, waardoor medewerkers weer productief aan het arbeidsproces kunnen deelnemen.

Doordetacheren naar een inlener
Doordetacheren naar een inlener is een creatieve oplossing, waar zowel de werkgever als werknemer blij van wordt. De medewerker voelt zich veel prettiger op een plek waar hij of zij weer een volledige bijdrage kan leveren aan het werkproces. Deze verhoging van productiviteit betekent een schadelastbeperking voor de werkgever, door een financiële vergoeding die terugvloeit. Daarbij wordt de zorg om de herplaatsing volledig uit handen genomen, waardoor de betreffende leidinggevende en/of HRM-afdeling wordt ontlast. Een win-win situatie voor werknemer en werkgever. De werkgever kan bovendien via deze bijzondere constructie invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Invulling Participatiewet
Deze detacheringsconstructie is een van de samenwerkingsvormen die wij aangaan met bedrijven. Er zijn echter meer mogelijkheden. Doordat medewerkers ergens anders gaan werken, ontstaan vacatures. Door deze vacatures in te vullen met medewerkers uit de participatiedoelgroep, kan een werkgever invulling geven aan de Participatiewet, inclusief de banenafspraak, die sinds 1 januari 2015 van kracht is geworden.

Wil je over deze vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen eens verder met me praten? Mail me dan gerust. De creatieve detacheringsconstructie geldt voor zowel individuele als groepen medewerkers.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Door op ‘reactie plaatsen’ te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van uw reactie bij het blog met uw naam. Uw e-mailadres wordt in het cms (WordPress) bewaard zodat IBN eventueel contact me u zou kunnen opnemen. Wilt u meer weten over wat we met uw gegevens doen? Lees dan onze privacyverklaring.