‘Inclusie moet niet bijzonder zijn’

Zoals ik ernaar kijk, snijdt het mes bij inclusief werkgeverschap aan twee kanten. Mensen die extra ondersteuning nodig hebben naar werk zijn gelukkiger, omdat ze mee kunnen doen in de maatschappij. En voor werkgevers is het een oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt. IBN kan organisaties helpen inclusiever te worden. Want er zijn meer mogelijkheden dan je in eerste instantie denkt.

Door Andeline Bekkers

Inclusieve werkgever
Als HR-manager bij VINCI Energies NL in Veghel draag ik inclusie een warm hart toe. Dit zal vast te maken hebben met mijn studieachtergrond Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Omdat ik na deze opleiding meteen een HR-studie heb gedaan, ben ik nooit het werkveld ingegaan, maar de interesse is er altijd geweest. We werken al lang samen met IBN, sinds 2005. Eerst in kleinere vorm, een aantal medewerkers die we inleenden voor ondersteuning op de werkvloer, voor met name assemblagewerkzaamheden. Nu zijn we met IBN in gesprek om een nog inclusievere werkgever te worden.

Uitdagingen aangaan
Bij een aantal van onze Business Units, ook wel BU’s binnen VINCI Energies NL, hebben we een paar mooie voorbeelden van IBN-medewerkers die volledig in de organisatie zijn geïntegreerd. Dit wil niet zeggen dat het altijd allemaal van een leien dakje gaat. Heb je de ambitie inclusief te worden, dan is een investering in tijd en energie nodig. En soms ook een aanpassing van je organisatie. Het werk in kleinere stukjes hakken bijvoorbeeld, zodat de eenvoudige handelingen overgenomen kunnen worden. Bij een van onze BU’s bouwen we besturingskasten voor de industrie. Voor de instructies werken we ook weleens met fotoboeken. En soms is het nodig dat een medewerker begeleid wordt door een jobcoach van IBN. Eenmaal ingewerkt kun je over het algemeen rekenen op een stabiele kwaliteit. En op hele loyale, fijne collega’s.

Prestatieladder Socialer Ondernemen
Er is één bv binnen VINCI Energies NL die PSO-gecertificeerd is. PSO is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Het gaat hierbij om meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Het is mijn ambitie meer bv’s binnen onze organisatie te motiveren voor inclusie en het PSO-keurmerk.

Functiecreatie
Als je anders kijkt naar werk, dan is er veel mogelijk. Jobcarving is een term die je steeds meer tegenkomt. Het betekent dat een bestaande functie aangepast wordt en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deeltaken verrichten. Het is dus eigenlijk functiecreatie, waarbij een organisatie of heel werkproces wordt doorgelicht om mogelijkheden te onderzoeken eenvoudige werkzaamheden af te bakenen. Op deze manier hebben de specialisten meer tijd voor de complexe vraagstukken en werkzaamheden, wat de productiviteit van een team of bedrijf zeker ten goede komt.

Onderzoek door IBN
IBN helpt werkgevers graag inclusiever te worden. Ze gaan bij een aantal BU’s van VINCI Energies NL een onderzoek doen naar de mogelijkheden. Ik kijk ernaar uit om met de uitslag van het onderzoek verbeteringen door te voeren en collega’s te enthousiasmeren met inclusie aan de slag te gaan. Zodat meer mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, kans maken op een baan en mee kunnen doen in onze maatschappij.

Krapte op de arbeidsmarkt dwingt ons
Voor mij gaat inclusie om sociale veiligheid. Iedereen moet zijn of haar talent optimaal kunnen inzetten binnen onze organisatie, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Naast het sociale aspect dwingt de krapte op de arbeidsmarkt ons om mensen zoveel mogelijk inzetbaar te maken. Er is een groep die nu niet meedoet maar heel goed kan participeren als we daar op een zorgvuldige manier naar kijken. De huidige tijd dwingt ons om dat te doen.

Niet bijzonder, maar vanzelfsprekend
Inclusie moet niet bijzonder zijn, maar vanzelfsprekend. Als we dat kunnen bereiken, ervaren mensen die extra ondersteuning nodig hebben naar werk nog meer werkgeluk. Volwaardig meedoen in het arbeidsproces doet iets met een mens. Ik vind het heel vet dat wij als werkgever hieraan bijdragen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Door op ‘reactie plaatsen’ te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van uw reactie bij het blog met uw naam. Uw e-mailadres wordt in het cms (WordPress) bewaard zodat IBN eventueel contact me u zou kunnen opnemen. Wilt u meer weten over wat we met uw gegevens doen? Lees dan onze privacyverklaring.