Mensen trots laten zijn op IBN: het is ons gelukt!

IBN bestaat 25 jaar. In 1995 heb ik het bedrijf mede opgericht en ik ben 17 jaar algemeen directeur geweest. Daarvoor was ik 15 jaar algemeen directeur van Niwob, de voorloper van IBN. Ik vind het prachtig om te zien dat de medewerkers heden ten dage trots zijn op hun werk bij IBN. Volwaardig werk welteverstaan, niet arbeid als bezigheid, want dat maakt hét verschil.

Door Peter van der Steen, oud-algemeen directeur

Volwaardig werk
Door ander beleid te voeren is IBN uitgegroeid tot een normaal bedrijf. Rendement is het uitgangspunt, volwaardig werk waar medewerkers trots op zijn het resultaat. Want wil je concurreren, dan zul je een kwalitatief hoogwaardige dienst of eersteklas product moeten leveren. Dit lukt alleen als je mensen vakinhoudelijk traint, ondersteunt en ze leert dat ze belangrijk werk verrichten. Het hebben van betaald werk in een normaal bedrijf betekent voor IBN-medewerkers, net zoals voor ieder ander, meer dan alleen geld verdienen. Het meedoen in de samenleving, er echt bij horen, is voor velen essentieel in hun bestaan.

Mix van medewerkers
Om een hoogwaardig niveau te kunnen garanderen, gingen medewerkers die extra ondersteuning naar werk nodig hebben in één team samenwerken met reguliere vakkrachten. Ter compensatie voor de arbeidsbeperking was (en is) er loonkostensubsidie of loondispensatie. Deze mix van medewerkers waar bij IBN nog steeds mee gewerkt wordt, was vrij uniek. Het is dé manier gebleken om een heel goed product of goede dienst te kunnen leveren en rendement te behalen.

Manier van denken
Het is tegenwoordig vanzelfsprekender om uit te gaan van wat mensen wel kunnen, de huidige wet gaat uit van de mogelijkheden, maar dat was destijds nog niet. Ik had echter een moeder die op jonge leeftijd gehandicapt raakte, ik was 10 jaar. Thuis had ik nooit ervaren dat het een probleem was, ze kon alles. Als kind ben ik dus zo opgevoed: kijk naar wat je wel kunt. Deze manier van denken is een tweede natuur geworden, die ik ook in mijn werkzame leven heb gehanteerd. Binnen IBN sloeg dat idee goed aan want het is leuker om positief te denken, daar gaan mensen graag in mee. Het werd breed gedragen binnen de organisatie dat we niet gaan werken aan een project dat verlieslatend is, dat we alleen werk doen waar we geld mee kunnen verdienen. Dan wordt het ook vanzelfsprekend dat je medewerkers gaat trainen om dingen beter te doen. En dat je goede materialen en machines aanschaft. Je wil immers tot de besten behoren. IBN was destijds een uitzondering in het land.

Ondernemen is risico nemen
Voor een succesvol IBN is het van belang dat de gemeenten, die ook aandeelhouder zijn, begrijpen dat het nodig is dat IBN heel bedrijfsmatig opereert. En dat bij het ondernemen ook bepaalde risico’s horen. Voor een goed resultaat is het belangrijk dat medewerkers een kwalitatief hoogwaardige productie leveren. Soms hoor je geluiden dat dit niet sociaal is, maar dat is het juist wel: mensen worden als volwaardig gezien en werken bij of via IBN voor hun loon. Door te kijken naar wat mensen niet kunnen, ben je juist niet op een positieve wijze bezig. De huidige algemeen directeur Maarten Gielen begrijpt heel goed hoe dat werkt en draagt dan ook met trots uit waar IBN voor staat.

Het kan iedereen overkomen
Iedereen moet beseffen: morgen kan me iets overkomen. Dan mag je blij zijn dat je in Nederland woont, dat erop gericht is iedereen mee te laten doen. En dat IBN in deze regio ondersteuning kan bieden bij het vinden van een passende baan. De gemeenten hebben met IBN een waardevol bezit in handen, dat kan bijdragen aan hun maatschappelijke taakstelling. Ik volg dit prachtige bedrijf nog steeds op de voet: het zit in mijn hart en ik hoop voor de continuïteit dat het ook bij vele anderen hun hart raakt. IBN is als hulpinstrument onontbeerlijk, inclusieve samenleving of niet.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Door op ‘reactie plaatsen’ te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van uw reactie bij het blog met uw naam. Uw e-mailadres wordt in het cms (WordPress) bewaard zodat IBN eventueel contact me u zou kunnen opnemen. Wilt u meer weten over wat we met uw gegevens doen? Lees dan onze privacyverklaring.