Een doelgroepbeoordeling? Laten we nou geen dubbel werk gaan doen!

Overig

De Participatiewet is sinds 1 januari van kracht. Het doel is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar volwaardig werk te brengen. Waar het in de praktijk op neerkomt is dat er in de nieuwe situatie vanuit het Rijk minder geld ter beschikking komt om meer mensen intensief te begeleiden. Laten we dat geld dan ook goed besteden.

Een doelgroepbeoordeling
In het sociaal akkoord hebben het kabinet en werkgevers afgesproken in totaal 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze moeten in 2026 gerealiseerd zijn. Mensen uit de doelgroep tellen mee voor de banenafspraak als reguliere werkgevers ze in dienst nemen, al dan niet gedetacheerd. Om zicht te houden op wie er precies binnen de doelgroep vallen, gaat UWV een doelgroepenregister bijhouden. De gemeenten kunnen iemand bij het UWV aanmelden voor een doelgroepbeoordeling, gebaseerd op een wettelijk kader met beoordelingscriteria. Het gaat primair om een arbeidskundige beoordeling. Indien relevant worden ook medische, gedrags- en sociale aspecten betrokken. Kan iemand volgens deze criteria niet zelfstandig het wettelijk minimumloon verdienen, dan wordt diegene opgenomen in het doelgroepenregister. Mensen met een Wsw-, Wajong- of Wiw/ID-status behoren overigens automatisch tot de doelgroep.

Er is toch al een loonwaardemeting?
Het is natuurlijk prima om een doelgroepenregister bij te houden. Maar waarom geld besteden aan een arbeidskundige beoordeling als er ook al een loonwaardemeting bestaat? Een doelgroepbeoordeling door UWV kost € 810,- en heeft een doorlooptijd van acht weken.

Stelling
Mijn stelling is dan ook de volgende: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die aan het werk gaan, krijgen een loonwaardemeting, uitgevoerd door een gevalideerde instantie, onder andere UWV. Naar mijn idee zou iemand die door de loonwaardemeting in aanmerking komt voor loonkostensubsidie, automatisch opgenomen kunnen worden in het doelgroepenregister. Hiermee voorkom je dubbel werk en bespaar je de kosten voor de doelgroepbeoordeling. Misschien dat we er dan met z’n allen wel voor kunnen zorgen dat we de afspraken in het sociaal akkoord kunnen behalen.

Ik nodig je uit om te reageren: ben je het eens of oneens met mijn stelling? Ook als je er met mij over in discussie wil, hoor ik graag van je!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Door op ‘reactie plaatsen’ te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van uw reactie bij het blog met uw naam. Uw e-mailadres wordt in het cms (WordPress) bewaard zodat IBN eventueel contact me u zou kunnen opnemen. Wilt u meer weten over wat we met uw gegevens doen? Lees dan onze privacyverklaring.