In de match of op de bank?

Door gastblogger Edwin Keulen, Manager Talent & Werk IBN Arbeidsintegratie

Werkgevers hebben een tekort aan goede vakkrachten doordat veel vakopleidingen niet geheel voldoen aan de wensen van het bedrijfsleven. Daarnaast is er op dit moment een grote groep mensen werkzaam in een beroep dat binnen een paar jaar zal verdwijnen. Bijscholen en omscholen, het is dé oplossing: wij hebben er al jaren ervaring mee. Wat we nu merken is dat niet alleen mensen vanuit de Participatiewet gebruikmaken van de mogelijkheid om werken en leren te combineren.

Bij de term ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ denken velen aan een bepaalde groep, aan mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking. Doordat opleidingen niet meer geheel aansluiten en er door de verdergaande digitalisering en robotisering beroepen uitsterven, betreft deze definitie langzamerhand echter een veel bredere groep. Want weet jij zeker of de functie die je nu uitoefent over een paar jaar nog bestaat?

Kijk maar eens naar het bankwezen: door de verdergaande automatisering gaan de komende jaren duizenden mensen hun baan verliezen, terwijl ze waarschijnlijk hebben gedacht hier hun pensioen te kunnen halen. Ze hebben zich wel binnen de bank ontwikkeld, maar zo specifiek dat ze er in een andere branche niet mee vooruit kunnen. Hun ervaring matcht niet met de behoeften van andere werkgevers: ze hebben ondertussen een afstand tot de arbeidsmarkt.

Robotisering is weer een ander verhaal: hier gaat het om verdringing op de arbeidsmarkt. Dankzij robotisering ontstaan echter ook een heleboel nieuwe banen, maar medewerkers moeten wel omgeschoold worden.

Ik ga graag nog een stapje verder. Als we nu met z’n allen weten dat opleidingen niet aansluiten en er beroepen uitsterven, is het dan niet beter om hier met elkaar over in gesprek te gaan? Werkgever en werknemer, samen anticiperen op bijvoorbeeld een reorganisatie, een functie die zal verdwijnen of een kloof tussen opleiding en praktijk. Door een om- of bijscholing ontstaan nieuwe kansen voor de werknemer, wellicht bij een andere werkgever, en kan een uitkeringspositie voorkomen worden. Om deze ‘overheveling’ goed te laten verlopen, kan de werkgever bij ons advies inwinnen. Wij zijn namelijk al jaren bezig om ervoor te zorgen dat medewerkers aan het werk blijven, op welke manier dan ook.

Bijscholen en omscholen, werken en tegelijkertijd leren, dát is het devies. Wij zijn erin gespecialiseerd en het is mooi om te zien dat we hiermee nu ook andere doelgroepen verder kunnen helpen. Bel (0413 334455) of mail me daarom gerust, zodat we het tekort aan vakkrachten samen het hoofd kunnen bieden. Ik vertel je graag alles over de (financiële) mogelijkheden.

Bewaren

Bewaren

Bewaren


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Door op ‘reactie plaatsen’ te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van uw reactie bij het blog met uw naam. Uw e-mailadres wordt in het cms (WordPress) bewaard zodat IBN eventueel contact me u zou kunnen opnemen. Wilt u meer weten over wat we met uw gegevens doen? Lees dan onze privacyverklaring.