Wachttijd? Vaak grote onzin!

Overig

Wat vind jij er nou van dat iemand eerst twee jaar ziek moet zijn voordat er ook maar enige actie wordt ondernomen? Het wordt in de wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) zelfs officieel ‘Wachttijd’ genoemd. Uit ervaring weet ik dat je al veel eerder met mensen aan de slag kunt. Hoezo wachttijd? Houd mensen actief en doe aan doordetachering. Het is vaak helemaal niet nodig om ze thuis op de bank te laten zitten.

Door Johan Roeffen

Uit de running
Door allerlei regeltjes en financieringsellende wordt het onmogelijk gemaakt om met mensen stappen te zetten richting een nieuwe werkplek voordat de 104 (!) weken verstreken zijn. Een véél te lange periode, waarin we menselijk kapitaal verloren laten gaan. Bovendien wordt de werkgever in deze periode met een grote financiële last opgezadeld door de loondoorbetalingsplicht. Als wordt getracht eerder tot actie over te gaan, dan zijn de (toekomstige) financiële risico’s te groot, voor zowel werkgever als werknemer.

Poortwachter: mensen juist langer thuis
In de praktijk blijkt dat na ongeveer drie maanden duidelijk is wat het ziektebeeld precies inhoudt. Of iemand kan terugkeren in de functie, of niet. En of er dan binnen de organisatie een andere functie bekleed zou kunnen worden (1e spoor). Is dat niet het geval, dan ga je het 2e spoor in: een werkplek bij een andere organisatie. De Wet Verbetering Poortwachter is er eigenlijk voor bedoeld om mensen weer zo snel mogelijk aan het werk te helpen, zodat ze niet in de WIA terechtkomen. In werkelijkheid wordt door alle regelgeving het tegenovergestelde bereikt.

Brand eerder blussen
Een langdurig zieke kost de werkgever en de staat heel veel geld. Dan is het toch vreemd dat er vaak wordt gewacht tot die veel te lange ‘Wachttijd’ voorbij is? Vergelijk het met een huis dat in brand staat: we gaan de brandweer pas bellen als het huis tot de grond is afgebrand. Dat doet toch niemand?

Doordetacheren is de oplossing
Samen met vele sociale werkgevers werkt IBN er hard aan om de problematiek rondom vergrijzing, ziekteverzuim, re-integratie en het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, op te lossen. Een aanpassing in de wet, zodat de Wachttijd voortaan Actietijd wordt, zou ontzettend helpen om mensen eerder op een nieuwe, geschikte werkplek aan de slag te laten gaan. Totdat de wetten hierop aangepast zijn, is doordetacheren een goede oplossing. Bij IBN hebben wij een heel groot netwerk en zijn we goed in het vinden van de juiste match, waardoor we medewerkers bij een andere werkgever aan werk kunnen helpen. Zodat de werknemer weer aan de slag kan, want zeg nou eerlijk, het is toch niet menselijk om iemand zo lang te laten wachten? En dat de werkgever minder kosten heeft, omdat er via doordetachering een groot gedeelte van het loon van de werknemer weer terugkomt.

Ik ben voor arbeidsmobiliteit, zodat zoveel mogelijk mensen na ziekte weer zo snel mogelijk aan de slag gaan. Maar dat had je wellicht al begrepen…


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Door op ‘reactie plaatsen’ te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van uw reactie bij het blog met uw naam. Uw e-mailadres wordt in het cms (WordPress) bewaard zodat IBN eventueel contact me u zou kunnen opnemen. Wilt u meer weten over wat we met uw gegevens doen? Lees dan onze privacyverklaring.