”Strategie IBN: mensgericht en wendbaar”

Overig

IBN is mensgericht maar ook ondernemend en financieel gezond, een combinatie om trots op te zijn. De komende jaren staat deze sociale onderneming echter voor interessante uitdagingen om dit te behouden. Als strateeg – werkzaam bij Jester Strategy in Amersfoort – streef ik ernaar om, samen met IBN, tot een strategisch plan te komen dat hieraan bijdraagt en IBN klaarmaakt voor de toekomst.

Door Agnes Wassenaar

Maatschappelijke taak
Bij IBN krijg je bij binnenkomst een warm welkom in het sfeervol ingerichte pand. De medewerkers zijn gedreven, vol passie en overgave vervullen ze hun maatschappelijke taak. Persoonlijk haal ik veel energie, zelfvertrouwen en geluk uit mijn werk en dat gun ik iedereen. Dat IBN dit mogelijk maakt voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, vind ik heel mooi.

Mensgericht
Ik geloof erin dat mensen een organisatie maken. IBN is een hele menselijke organisatie, de medewerkers die ik er tref zijn oprecht en prettig om mee samen te werken. Om mensen op een succesvolle manier in of naar een baan te begeleiden of jobfit te maken, moet de mens het uitgangspunt zijn. Mensgerichtheid is een onmisbaar aspect binnen IBN en zal in het strategische plan centraal blijven staan. Aan de andere kant is een belangrijke voorwaarde dat het bedrijf gezond blijft.

Een gezond bedrijf behouden
De groepsdirectie van IBN is gericht op zoek naar manieren om het bedrijf financieel gezond te houden. Binnen het landschap van sociale ontwikkelbedrijven is IBN heel succesvol op dit vlak. De huidige omgeving vraagt echter om nieuwe keuzes. In het strategische plan moet de balans worden gevonden tussen bestaande succesformules én nieuwe keuzes.

De uitdagingen
De uitdaging rondom de instroomparadox, die Wil-Jan Stommels eerder in zijn blog beschreef, heeft in hoge mate impact op het verdienmodel. De sociale ontwikkelbedrijven in heel Nederland trekken niet voor niks aan de bel. Er zijn ook andere invloeden, zoals de huidige krapte op de arbeidsmarkt, de lagere instroom van de doelgroep en de maatschappelijke opdracht om er altijd voor iedereen te zijn. Want anders dan bij reguliere bedrijven, zorgt IBN ervoor dat aan alle medewerkers passend werk geboden wordt, en niet andersom.

Het verdienmodel onder de loep
Voor IBN is het belangrijk om wendbaar te zijn en te blijven, dus zomaar afschalen om zo kosten te besparen is geen optie. Het aantal banen, het type werkzaamheden en de omvang van de infrastructuur moeten kunnen meebewegen met de vraag. Hoe kunnen we de kracht en expertise van IBN optimaal inzetten om hiermee om te gaan en daarnaast op een nieuwe manier waarde toe te voegen aan de maatschappij, dat is een vraag waarop we met de strategie een antwoord willen geven.

Connecties en kansen
De omgeving rondom IBN is complex. IBN werkt samen én is afhankelijk van haar partners, zoals de gemeenten, overheid en werkgevers. De connecties met de diverse partners sterk houden en samen met hen optrekken in dit vraagstuk, is een van de manieren om kansen te creëren voor mensen die dat steuntje in de rug nodig hebben. Samen erkennen dat je dezelfde opgave hebt. Denk onder meer aan de schaarste op de arbeidsmarkt en hoe we de instroom toch kunnen vergroten door onbenut arbeidspotentieel aan te boren, ook terug te lezen in het blog van Wil-Jan.

Samen de regio inclusiever maken
Door de krapte op de arbeidsmarkt gaan we steeds meer naar een wereld waarin gekeken wordt naar competenties, en niet alleen naar opleiding en cv. Dat vind ik een prachtige kans, want dit betekent een meer inclusieve maatschappij. Mensen willen graag werken bij een organisatie waarin iedereen zich thuis voelt en die iets bijdraagt, dus werkgevers worden aantrekkelijker door diversiteit binnen hun organisatie. Bovendien gaan bedrijven ontdekken dat het zorgt voor meer productiviteit en verbinding. Dit principe kan een mooie basis zijn om partnerships te versterken.

Warm hart
In maart zijn we bij IBN van start gegaan en we staan nu op het punt de strategie handen en voeten te geven. Het gaat erom dat we een meerjarenplan maken dat – wat er ook gebeurt – IBN in staat stelt mee te bewegen. Hiermee bedoel ik: kunnen inspelen op de risico’s en ook kansen kunnen pakken, eventueel samen met haar partners. Om zo dat financieel gezonde, maar ook mooie mensgerichte bedrijf te blijven, dat ik een warm hart toedraag. En waar ze ontzettend trots op mogen zijn.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Door op ‘reactie plaatsen’ te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van uw reactie bij het blog met uw naam. Uw e-mailadres wordt in het cms (WordPress) bewaard zodat IBN eventueel contact me u zou kunnen opnemen. Wilt u meer weten over wat we met uw gegevens doen? Lees dan onze privacyverklaring.