Goede werknemers minder risico

Goede medewerkers, minder risico

De nieuwe Wet werk en zekerheid werkt niet in het voordeel van werkgevers. En dat in tijden van licht herstel na een toch wel ingrijpende crisis. Als je het mij vraagt zouden ondernemers juist nu aangemoedigd moeten worden om weer mensen in dienst te nemen. De werkloosheid moet dalen, maar de nieuwe wet staat daar haaks op. Omdat wij alle werkgeversrisico’s dragen, zou detachering van onze mensen bij bedrijven die toch vooruit willen, uitkomst kunnen bieden.

Natuurlijk, het sociale zekerheidsstelsel moet opgehoest worden door de werkenden en door allerlei ontwikkelingen, onder andere de vergrijzing, is dat geen haalbare kaart meer. Er moet dus wel degelijk iets veranderen. Maar dat wil toch niet zeggen dat alle risico’s voor rekening moeten komen van de werkgevers?

De veranderingen

Het uitzendbeding wordt beperkt, uitsluiting loondoorbetaling wordt begrensd, er geldt een kortere ketenbepaling en vanaf 1 juli 2015 geldt voor iedereen dezelfde ontslagprocedure: via het UWV of via de kantonrechter. In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag je geen proeftijd opnemen en in geen enkel tijdelijk contract een concurrentiebeding, of er moeten bijzondere omstandigheden gelden. Bij contracten voor bepaalde tijd vanaf zes maanden, geldt een aanzegtermijn van een maand. Daarnaast wordt gesproken over gelijke behandeling van payrollwerknemers en eigen werknemers ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In dit artikel vind je meer informatie over de voorgestelde wijzigingen.

Versoepeling van ontslagrecht?

De wetswijzigingen hebben als gevolg dat het voor werkgevers steeds minder interessant wordt mensen in dienst te nemen. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar vooral voor het MKB worden de risico’s in verhouding zo groot dat het ontmoedigd. Onvoorstelbaar gezien de economische bloei die de overheid graag wil bevorderen. Ze hebben het over een versoepeling van het ontslagrecht, maar feitelijk gezien is het een beperking. Kijk naar Engeland, daar geldt een wederzijds opzegtermijn van twee weken. Natuurlijk is dat eng, maar het betekent wel een vele betere doorstroom. Werkgevers biedt het de mogelijkheid het eens met iemand te proberen. En werknemers kunnen makkelijker een overstap maken. Bovendien gaan werknemers steeds meer denken als ondernemers, wat me niet verkeerd lijkt.

Detacheren wordt aantrekkelijker

Ik denk dat in de nieuwe situatie detacheren voor steeds meer bedrijven aantrekkelijk wordt. Bij IBN dragen wij alle werkgeversrisico’s voor onze mensen, dus daar hebben onze relaties geen rompslomp van. Wij bieden goede, gemotiveerde medewerkers, die voor een groot deel door ons begeleid worden. Dat biedt wederzijds volop kansen. Wil jij ook eens praten over het inzetten van goede mensen, zonder risico’s? Neem dan gerust contact met me op: ckersten@ibn.nl.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Door op ‘reactie plaatsen’ te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van uw reactie bij het blog met uw naam. Uw e-mailadres wordt in het cms (WordPress) bewaard zodat IBN eventueel contact me u zou kunnen opnemen. Wilt u meer weten over wat we met uw gegevens doen? Lees dan onze privacyverklaring.