De Participatiewet en de toekomst

Er wordt al een aantal jaren over gesproken: de Participatiewet. Sinds 1 juli is de wet definitief geworden en per 1 januari 2015 wordt de wet van kracht. Voor mensen met fysieke, psychische of sociale beperkingen is het vaak moeilijk zelf een plekje te veroveren op de arbeidsmarkt. Nu bestaan er nog drie regelingen die beogen deze mensen aan het werk te helpen de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Wet werk en bijstand (WWB) en de Wajong (voor jonggehandicapten). Met de nieuwe Participatiewet worden deze samengevoegd

Wel of geen Quotumwet
De uitvoering van de Participatiewet ligt bij de gemeenten: het is een van de decentralisaties die op hen afkomen. Van het bedrijfsleven en de overheid wordt verwacht hier zelf invulling aan te geven. Dat hangt weer samen met de 125.000 garantiebanen, die gecreëerd gaan worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, als voortvloeisel uit het Sociaal Akkoord. In de praktijk zal blijken of dat aantal werkelijk gehaald wordt. De overheid en het reguliere bedrijfsleven hebben toegezegd hier een grote inspanning voor te willen leveren, om dwangmaatregelen te voorkomen. De staatssecretaris geeft hen deze kans. Gaat het niet lukken dan wordt het een verplichting in de vorm van de Quotumwet, die in 2016 in werking zou kunnen treden. Deze houdt in dat 5% van het arbeidsbestand van een bedrijf moet bestaan uit mensen met een arbeidsbeperking. De verwachting is dat detachering mag meetellen bij de invulling van de garantiebanen. En misschien nog een stap verder, dat ook dienstverlening meegenomen mag worden. Dat zou een mooie optie zijn, voor het bedrijfsleven en voor IBN.

Ondernemend zijn
Omdat gemeenten op alle fronten worden gekort, zullen de beschikbare middelen hoogstwaarschijnlijk ontoereikend zijn. Dat betekent in de praktijk dat zij keuzes moeten maken: welke groepen kunnen we helpen en welke niet. Dit wordt mijns inziens een van de grootste uitdagingen van de Participatiewet. Wat ik fijn vind voor onze medewerkers is dat zij hun rechten blijven behouden tot hun pensioen als ze aan het einde van dit jaar nog via de Wsw aan het werk zijn; een hele geruststelling.
Ondanks dat we de details nog niet weten, is wel duidelijk dat de subsidies beduidend minder zullen worden. We moeten onze eigen organisatie daarom nog kritischer onder de loep nemen, met als doel minder kosten en meer opbrengsten. Als wij werk weten te vinden met meer toegevoegde waarde en passend bij onze medewerkers, worden we minder afhankelijk van de subsidies. Zo vullen we onze missie in op een ondernemende manier, als een Social Enterprise.

Een pilot met twaalf gemeenten
Met twaalf gemeenten in de regio noordoost Brabant is een pilot afgesproken met een looptijd van twee jaar. Samen met ‘onze’ twaalf gemeenten gaan we uitvinden hoe onze rol precies ingevuld kan worden. We richten ons in eerste instantie vooral op een aantal processen, zodat we straks de kaders al hebben staan; een goede basis voor een vliegende start!

Ben jij benieuwd wat de Participatiewet in de toekomst voor jou gaat betekenen? Mail me dan gerust: ik ga er graag met je over in gesprek.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Door op ‘reactie plaatsen’ te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van uw reactie bij het blog met uw naam. Uw e-mailadres wordt in het cms (WordPress) bewaard zodat IBN eventueel contact me u zou kunnen opnemen. Wilt u meer weten over wat we met uw gegevens doen? Lees dan onze privacyverklaring.