Digitaliseren, zelf doen of uitbesteden

Biedt beschut werk kansen, of juist niet?

Voor iedereen die op 31 december 2014 een dienstverband heeft via de Wsw, blijft deze wet bestaan. De instroom zal echter stoppen, waardoor de Wsw in een soort sterfhuisconstructie terechtkomt: als de laatste medewerker met pensioen gaat, zo rond 2060, zal de wet ophouden te bestaan. De nieuwe Participatiewet vervangt de Wsw, met als verschil dat hier alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder vallen; het is een combinatie van de Wsw, Wajong en Wwb.

Beschut werk: een aparte groep
De Participatiewet beoogt zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een reguliere baan, zo nodig met wat extra hulp. Is de benodigde begeleiding of aanpassing aan de werkplek echter zodanig dat het niet reëel is dit van een gemiddelde werkgever te verlangen, dan kan de betreffende medewerker in aanmerking komen voor beschut werk. De ‘oude’ Wsw, hoor ik je denken, maar dat is niet zo. Het zal er in de praktijk op neerkomen dat het alleen de groep met de laagste loonwaarde betreft. Dit wordt binnen de Participatiewet een aparte groep, waarvoor ook een aparte procedure geldt.

Aparte procedure
Als bij de gemeente het vermoeden bestaat dat voor een van haar Participatie-cliënten een beschutte omgeving noodzakelijk is, dan kan hij of zij doorverwezen worden naar het UWV. Wordt er een indicatie afgegeven, dan is de gemeente verplicht zo’n beschutte werkplek aan te bieden. Een dilemma, verwachten velen. Want voor beschut werk is relatief veel subsidie nodig, en dat terwijl de gemeenten te maken hebben met krimpende budgetten vanuit Den Haag. Hierdoor staan we samen voor een flinke uitdaging.

Juist minder mensen aan het werk
Landelijk gezien is de verwachting dat tweederde deel in aanmerking komt voor een niet-beschutte werkplek en eenderde aangewezen zal zijn op beschut werk. Daar lijken de budgetten echter niet toereikend voor en dat baart mij zorgen. Want het ziet ernaar uit dat daardoor mensen met wat grotere beperkingen die voorheen via de Wsw wel aan het werk konden, niet meer geholpen kunnen worden. Als dat echt zo is, sluit de nieuwe Participatiewet mensen uit, terwijl het doel nou juist is meer mensen mee te laten doen… dat zou een verontrustende ontwikkeling zijn.

Alternatief beschut werk
Diverse gemeenten zullen bijvoorbeeld geen gebruik maken van de regeling voor beschut werk: zij zoeken naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld de gemeente Tilburg. Zij verwacht dat maar een klein deel van de mensen via deze regeling geholpen kan worden en dat het voor rechtsongelijkheid zorgt. Lees hier hoe zij dit probleem wil gaan oplossen.

Ik ben benieuwd naar jouw mening over beschut werk. Mail me gerust, of bel 0413 33 44 55. Misschien kunnen wij samen ook tot goede oplossingen komen!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Door op ‘reactie plaatsen’ te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van uw reactie bij het blog met uw naam. Uw e-mailadres wordt in het cms (WordPress) bewaard zodat IBN eventueel contact me u zou kunnen opnemen. Wilt u meer weten over wat we met uw gegevens doen? Lees dan onze privacyverklaring.